page title icon Om oss

Om Västsvenska Staket AB

Västsvenska Staket AB (Org. Nr 55 68 53-7293) startade sin verksamhet 1978, ombildades 2011 i samband med att 2 tidigare anställda tillkom som delägare i verksamheten.

Vi levererar grindar, industristängsel, villastängsel samt stängsel för idrottsanläggningar. De tjänster vi levererar inkluderar också montering av stängsel inklusive förberedande arbetsmoment såsom grävning och gjutning av stolpfundament.

Under de första sex åren bedrevs verksamheten parallellt med annan verksamhet. Från och med 1984 bedrevs verksamheten i full skala och vi omsätter idag ca 23 mkr.

Västsvenska Staket AB har idag långsiktiga avtal med ett antal kommuner, bl.a. Uddevalla, Tjörn och Trollhättan. Likaså arbetar vi kontinuerligt med ett antal industriföretag, bl.a. Skanska, Peab, Serneke, och NCC.

För att klara våra åtaganden till utlovad kvalitet har vi dels en väl fungerande administration med två montageledare samt åtta montörer som reser stängsel och grindar ute på fältet. Alla är utbildade stängselmontörer.

Företaget leds av Henrik Thyrsson, John Johansson och Johannes Danielsson. Västsvenska Staket AB innehar en företagsförsäkring.

Handledare monterad i Munkedal vid järnvägs parkering

Våra medarbetare

Johannes Danielsson

Delägare